45 euro vrienden

Onze vereniging kent een grote groep mensen die middels  een jaarlijkse bijdrage van €45 onze vereniging steunen .Deze 45 euro vrienden hebben al diverse mooie dingen voor onze leden mogelijk gemaakt variërend van training pak tot ballen of mogelijk maken van jeugd activiteiten .U zult begrijpen dat kv DOW heel blij is met deze 45 euro vrienden.

 45_Euro

1  Johannes & Hennie                16 Maatschap Wiersema    31 Cor & Minke Brouwer             3 Watersport bedrijf De Lits    18 Janke & Marco                33 Fokke & Ella                            4 Euroslagerij Tadema             19 Jacob & Sido                    34 Harm & Alie
5 Wilco Tjeerdsma                    20 Frederik & Janke           35                                                     6 Bouwbedrijf Swart                 21 Eddie & Hannie               36 Bonne & Christine
7 Brasserie Kolkzicht                22 Hennie Kooi-de Jong     37
8 Siemen & Gjetsje                    23 Johan & Ineke                38 Hannah, Morris, Nova & Levi
9 Alberta Rinkema                    24 Johan & Anita                 39
10 T. Zuiderveld-Peenstra      25 Gerrie Kroese                 40 Rabobank Eastermar
11 Tietsje Zuiderveld               26 Lieke & Ruth                   41 Kloosterman Auto’s, Garyp
12 Doutzen & Rens Kroes 27    42                                          43 Bouwe, Karin & Jettie
13 Willem & Annie                     28 Teun & Anne                  43 
14 Sipke & Appie                       29                                           44 Jouke & Sipke
15 Enno, Fardau & Wichard    30 SV Wêz Handich              45 Bouwe van Dijk

leden van de Kommisje Us 45 € freonen zijn :
Tjitske Zandstra
Sjoke Kooistra
Anneke de Vries
Janke Hooghiemstra